Torve og Pladser i Them Kommune

NB: Disse links er ikke færdigredigerede.
Hvornår bliver de mon det??. Snart!

Torvet i Them
Torvet i Bryrup
Torvet i Hjøllund
Torvet i Vrads

Systemet i Vrads går ud på, at den næsten 8 meter brede vej ud for Vrads Købmandshandel fik bredden rediceret ved at næsten havdelen blev inddraget i en terrasse, der indhegnedes med kraftige granitstolper. Imellem stolperne etableredes et rækværk, og terassen udstyredes med trægulv, borde og parasoller, så det er tydeligt, at her foregår noget. Feltet fra terassen til modgående side fik et mønster trykt ned i asfalten, som her efter blev malet til markering af feltet. Den mest lige vej gennem byen har været opfattes som den gennemgående og derfor var de øvrige veje forsynet med hajtænder. Dette blev vendt om, så den "gennemgående" vej nu fik hajtænderne og desuden forsynedes med trekantsskilte. Enkelte overser hajtænderne, bevidst eller ubevidt, men systemet har næsten halveret gennemkørselshastighederne i byen, så hele trafikbilledet her er meget roligt. Ved ind- og udkørsler til byen er også etableret farvede felter og plantet træer samt lavet en makereing af vejindsnævring. Da vejene imidlertid i forvejen er meget smalle, er den mulige indsnævring for lille og systemet her virker kun marginalt.

Kælkebakkevej Gjessø

Tilbage til forrige sideTop